Sơn La

26/12/2015 - 11:45
UNETEDU - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí kế hoạch dạy học phù hợp khi tình hình thời tiết quá khắc nghiệt về giá rét, mưa, bão, lũ lụt, sạt lở.
26/12/2015 - 11:45
UNETEDU - Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục chủ động bố trí kế hoạch dạy học phù hợp khi tình hình thời tiết quá khắc nghiệt về giá rét, mưa, bão, lũ lụt, sạt lở.
21/12/2015 - 09:28
UNETEDU - Sở GD&ĐT Sơn La xây dựng kế hoạch công tác dân vận. Theo kế hoạch này, Sở sẽ tiếp tục triển khai khảo sát chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan, cán bộ, công chức.
21/12/2015 - 09:28
UNETEDU - Sở GD&ĐT Sơn La xây dựng kế hoạch công tác dân vận. Theo kế hoạch này, Sở sẽ tiếp tục triển khai khảo sát chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan, cán bộ, công chức.
19/12/2015 - 08:22
UNETEDU - Sơn La cảnh báo trường quản lý, sử dụng nguồn thu học phí sai quy định
19/12/2015 - 08:22
UNETEDU - Sơn La cảnh báo trường quản lý, sử dụng nguồn thu học phí sai quy định
19/12/2015 - 08:22
UNETEDU - Sơn La cảnh báo trường quản lý, sử dụng nguồn thu học phí sai quy định