Quỹ dân sự SCC

14/07/2016 - 17:21
UNETEDU - Quỹ Dân sự SCC Đồng Nai là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phát triển giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng trên địa...
14/07/2016 - 17:17
UNETEDU - Quỹ Dân sự SCC Đồng Nai là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phát triển giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng trên địa...
14/07/2016 - 17:13
UNETEDU - Quỹ Dân sự SCC Đồng Nai là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phát triển giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng trên địa...
14/07/2016 - 16:05
UNETEDU - Quỹ Dân sự SCC Đồng Nai là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phát triển giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng trên địa...
14/07/2016 - 15:54
UNETEDU - Quỹ Dân sự SCC Đồng Nai là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phát triển giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng trên địa...
14/07/2016 - 15:47
UNETEDU - Quỹ Dân sự SCC Đồng Nai là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phát triển giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng trên địa...
02/12/2015 - 10:48
UNETEDU - Theo Ngân hàng (NH) Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, hơn 90% giao dịch qua ATM là rút tiền mặt. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để góp phần...
02/12/2015 - 10:42
UNETEDU - Thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hệ thống điểm chấp nhận thẻ đã dần phổ biến ở những đô thị lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết để việc sử dụng thẻ trở nên đơn giản và...
02/12/2015 - 10:38
UNETEDU - Làm thế nào để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt? Lợi ích từ việc thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Ngành Ngân hàng đã và đang làm gì để hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh...
02/12/2015 - 10:33
UNETEDU - Nhiều nhà băng ưu đãi cho chủ thẻ thanh toán vé máy bay, tàu hỏa qua kênh Internet Banking, thẻ nội địa.