Nghệ An

13/01/2016 - 16:19
UNETEDU - Trong 2 ngày 12-13/1, Sở G&ĐT Nghệ An tổ chức trình bày, triển lãm, thuyết trình và chấm thi 123 dự án khoa học kỹ thuật cấp tỉnh do học sinh THC và THPT sáng tạo.
13/01/2016 - 16:19
UNETEDU - Trong 2 ngày 12-13/1, Sở G&ĐT Nghệ An tổ chức trình bày, triển lãm, thuyết trình và chấm thi 123 dự án khoa học kỹ thuật cấp tỉnh do học sinh THC và THPT sáng tạo.
05/01/2016 - 09:11
UNETEDU - Hôm nay (4/1), Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt 103 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2015 – 2016
05/01/2016 - 09:11
UNETEDU - Hôm nay (4/1), Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt 103 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2015 – 2016
26/12/2015 - 09:30
UNETEDU - 827 lượt học sinh dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An được hỗ trợ từ Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015
26/12/2015 - 09:30
UNETEDU - 827 lượt học sinh dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An được hỗ trợ từ Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015
26/12/2015 - 09:30
UNETEDU - 827 lượt học sinh dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An được hỗ trợ từ Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015
19/12/2015 - 08:42
UNETEDU - Xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) là địa phương duy nhất của tỉnh Nghệ An hiện vẫn chưa được công nhận là phổ cập THCS. Nói đúng ra là đã từng được công nhận phổ cập nhưng lại mất. Nguyên nhân là số lượng học...
19/12/2015 - 08:42
UNETEDU - Xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) là địa phương duy nhất của tỉnh Nghệ An hiện vẫn chưa được công nhận là phổ cập THCS. Nói đúng ra là đã từng được công nhận phổ cập nhưng lại mất. Nguyên nhân là số lượng học...