Hà Tĩnh

04/01/2016 - 11:34
UNETEDU - Công đoàn giáo dục Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu đoàn các đơn vị báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chuyên môn nắm bắt tình hình đời sống cán bộ, người lao động của đơn vị.
04/01/2016 - 11:34
UNETEDU - Công đoàn giáo dục Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu đoàn các đơn vị báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chuyên môn nắm bắt tình hình đời sống cán bộ, người lao động của đơn vị.
04/01/2016 - 11:34
UNETEDU - Công đoàn giáo dục Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu đoàn các đơn vị báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chuyên môn nắm bắt tình hình đời sống cán bộ, người lao động của đơn vị.
21/12/2015 - 13:44
UNETEDU - Một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đó là việc hàng chục giáo viên cùng đi thi ngồi địa điểm khác nhau, nhưng lại thi cùng đề thi với học sinh...
21/12/2015 - 13:44
UNETEDU - Một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đó là việc hàng chục giáo viên cùng đi thi ngồi địa điểm khác nhau, nhưng lại thi cùng đề thi với học sinh...
21/12/2015 - 13:44
UNETEDU - Một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đó là việc hàng chục giáo viên cùng đi thi ngồi địa điểm khác nhau, nhưng lại thi cùng đề thi với học sinh...
21/12/2015 - 13:44
UNETEDU - Một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận trong ngành giáo dục ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đó là việc hàng chục giáo viên cùng đi thi ngồi địa điểm khác nhau, nhưng lại thi cùng đề thi với học sinh...
19/12/2015 - 08:32
UNETEDU - Liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên tại huyện Kỳ Anh (cũ) bị chấm dứt hợp đồng lao động, mới đây Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có hướng dẫn yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành kiểm điểm, xử lý...
19/12/2015 - 08:32
UNETEDU - Liên quan đến vụ việc 214 giáo viên, nhân viên tại huyện Kỳ Anh (cũ) bị chấm dứt hợp đồng lao động, mới đây Sở Nội vụ Hà Tĩnh đã có hướng dẫn yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành kiểm điểm, xử lý...