Hà Nội

16/12/2015 - 09:27
UNETEDU - Theo thống kê, năm 1996 cả nước có 42.000 trẻ khuyết tật được đi học, đến năm 2015 đã có hơn nửa triệu trẻ khuyết tật được đến trường. Trong 20 năm qua, số lượng trẻ khuyết tật được đi học đã tăng...
16/12/2015 - 09:27
UNETEDU - Theo thống kê, năm 1996 cả nước có 42.000 trẻ khuyết tật được đi học, đến năm 2015 đã có hơn nửa triệu trẻ khuyết tật được đến trường. Trong 20 năm qua, số lượng trẻ khuyết tật được đi học đã tăng...
16/12/2015 - 09:27
UNETEDU - Theo thống kê, năm 1996 cả nước có 42.000 trẻ khuyết tật được đi học, đến năm 2015 đã có hơn nửa triệu trẻ khuyết tật được đến trường. Trong 20 năm qua, số lượng trẻ khuyết tật được đi học đã tăng...