Đồng Nai

25/12/2015 - 08:51
UNETEDU - Nhà thiếu nhi Đồng Nai, Huyện đoàn và Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ năm 2015 tại Trường tiểu học Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ).
25/12/2015 - 08:51
UNETEDU - Nhà thiếu nhi Đồng Nai, Huyện đoàn và Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ năm 2015 tại Trường tiểu học Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ).
25/12/2015 - 08:51
UNETEDU - Nhà thiếu nhi Đồng Nai, Huyện đoàn và Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ vừa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội tuổi thơ năm 2015 tại Trường tiểu học Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ).
22/12/2015 - 08:24
UNETEDU - Khoa Công tác (Đội Nhà thiếu nhi Đồng Nai) trong 2 ngày 12 và 17-12 đã phối hợp với Huyện đoàn, Phòng GD-ĐT, Nhà thiếu nhi huyện Xuân Lộc tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng làm lớp trưởng, chi đội trưởng...
22/12/2015 - 08:24
UNETEDU - Khoa Công tác (Đội Nhà thiếu nhi Đồng Nai) trong 2 ngày 12 và 17-12 đã phối hợp với Huyện đoàn, Phòng GD-ĐT, Nhà thiếu nhi huyện Xuân Lộc tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng làm lớp trưởng, chi đội trưởng...
22/12/2015 - 08:24
UNETEDU - Khoa Công tác (Đội Nhà thiếu nhi Đồng Nai) trong 2 ngày 12 và 17-12 đã phối hợp với Huyện đoàn, Phòng GD-ĐT, Nhà thiếu nhi huyện Xuân Lộc tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng làm lớp trưởng, chi đội trưởng...
14/12/2015 - 10:01
UNETEDU - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 sẽ tiếp tục áp dụng 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh và các trường THPT công lập thi tuyển sẽ tổ chức thi...
14/12/2015 - 10:01
UNETEDU - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 sẽ tiếp tục áp dụng 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh và các trường THPT công lập thi tuyển sẽ tổ chức thi...
14/12/2015 - 10:01
UNETEDU - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 sẽ tiếp tục áp dụng 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển. Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh và các trường THPT công lập thi tuyển sẽ tổ chức thi...
22/12/2015 - 08:28
UNETEDU - “Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh, Trường đại học Đồng Nai đã phối hợp với Sở GD-ĐT để thực hiện tổ chức giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh các cấp theo đúng trình tự, quy định của Bộ GD-ĐT. Việc...

Trang