Cần Thơ

21/01/2016 - 08:36
UNETEDU - Sở GD&ĐT Cần Thơ quy định công chức, viên chức, ngườii lao động ngành GD&ĐT, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TT GDTX được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 6/2/2016...
21/01/2016 - 08:36
UNETEDU - Sở GD&ĐT Cần Thơ quy định công chức, viên chức, ngườii lao động ngành GD&ĐT, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TT GDTX được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 6/2/2016...
21/01/2016 - 08:36
UNETEDU - Sở GD&ĐT Cần Thơ quy định công chức, viên chức, ngườii lao động ngành GD&ĐT, học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, TT GDTX được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 6/2/2016...
06/01/2016 - 10:39
UNETEDU - Là một trong những trường đại học trọng điểm của cả nước, sau gần 50 năm phát triển, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) không ngừng lớn mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên. Để đáp ứng nhu...
06/01/2016 - 10:39
UNETEDU - Là một trong những trường đại học trọng điểm của cả nước, sau gần 50 năm phát triển, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) không ngừng lớn mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên. Để đáp ứng nhu...
06/01/2016 - 10:39
UNETEDU - Là một trong những trường đại học trọng điểm của cả nước, sau gần 50 năm phát triển, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) không ngừng lớn mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên. Để đáp ứng nhu...
23/12/2015 - 09:19
UNETEDU - Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 181 tân kỹ sư, cử nhân (ảnh) hệ đào tạo từ xa, vừa làm vừa học ở các ngành...
23/12/2015 - 09:19
UNETEDU - Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 181 tân kỹ sư, cử nhân (ảnh) hệ đào tạo từ xa, vừa làm vừa học ở các ngành...
21/12/2015 - 09:16
UNETEDU - Ông Trần Thanh Liêm, hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ, cho biết đã lắp đặt 400 bộ giường tại ký túc xá (KTX) của trường, hiện đang lắp đường thoát nước và đưa vào sử dụng.
21/12/2015 - 09:16
UNETEDU - Ông Trần Thanh Liêm, hiệu trưởng Trường cao đẳng Cần Thơ, cho biết đã lắp đặt 400 bộ giường tại ký túc xá (KTX) của trường, hiện đang lắp đường thoát nước và đưa vào sử dụng.

Trang