Bình Định

19/12/2015 - 08:28
UNETEDU - Chiều 18/12, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2015 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD & ĐT, các Sở GD & ĐT với Room to Read năm 2016.
19/12/2015 - 08:28
UNETEDU - Chiều 18/12, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2015 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD & ĐT, các Sở GD & ĐT với Room to Read năm 2016.
19/12/2015 - 08:28
UNETEDU - Chiều 18/12, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2015 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD & ĐT, các Sở GD & ĐT với Room to Read năm 2016.
19/12/2015 - 08:28
UNETEDU - Chiều 18/12, tại TP Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2015 và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD & ĐT, các Sở GD & ĐT với Room to Read năm 2016.