Bến Tre

16/01/2016 - 08:52
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bến Tre hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
16/01/2016 - 08:52
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bến Tre hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
16/01/2016 - 08:52
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bến Tre hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.