Việc thực hiện thu, chi trong trường học ở thị xã Gia Nghĩa: Còn nhiều bất cập

UNETEDU - Mặc dù đã có các văn bản quy định rõ về việc thu, chi các khoản trong trường học, nhưng qua giám sát của HĐND thị xã Gia Nghĩa thì vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều trường học trên địa bàn thị xã vẫn vi phạm, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh.

Ít nhiều đều vi phạm thu, chi

Theo đánh giá của HĐND thị xã Gia Nghĩa thì qua giám sát, hầu hết các trường học ít nhiều đều vi phạm về thực hiện thu, chi đối với các khoản thu từ xã hội hóa và từ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cụ thể, hầu hết hiệu trưởng các trường chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho nhà trường; chưa lập báo cáo thu, chi các khoản gửi cấp trên quản lý trực tiếp và nhà tài trợ.

Trong các cuộc họp đầu năm, một số trường triển khai việc thu, chi chưa rõ ràng. Đối với việc thực hiện các khoản thu từ nguồn xã hội hóa và thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, ở hầu hết các trường không dựa trên tinh thần tự nguyện, mà thực hiện thu bình quân ở mỗi học sinh như Trường mầm non Hoa Phượng Vàng và Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở phường Nghĩa Tân.

Hầu hết các khoản thu từ học sinh hoặc cha mẹ học sinh tại các trường đều không có phiếu thu hoặc biên lai thu mà chủ yếu là chữ ký của học sinh hoặc phụ huynh. Thậm chí, nhiều trường không có biên lai, phiếu thu cũng như chữ ký của phụ huynh như Trường mầm non Hoa Phượng Vàng, có đến 12/19 lớp không có chữ ký của cha mẹ học sinh trong danh sách các khoản thu.

Một số trường khác mặc dù có sử dụng phiếu thu, nhưng mẫu phiếu thu lại hết hạn sử dụng hoặc không đúng quy định. Nhiều trường còn sử dụng một phiếu thu, nhưng lại có nhiều khoản thu khác nhau như Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Đối với việc thực hiện các khoản chi, qua giám sát cũng cho thấy, nhiều trường còn thực hiện chưa đúng theo quy định, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Hầu hết các trường sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để chi một số khoản có tính chất chi thường xuyên, chứ chưa gắn với nhiệm vụ và quyền hạn của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và nhà trường. Các khoản chi phần lớn phục vụ cho các hoạt động phong trào, chưa chú trọng đến hoạt động cần thiết khác như giúp đỡ cho những học sinh yếu kém, học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điển hình như Trường tiểu học Thăng Long ở phường Nghĩa Đức chủ yếu sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh bằng việc chi mua bánh kẹo, nước uống, thuê trang phục phục vụ học sinh luyện tập tham gia các hội thi, khai giảng. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc chủ yếu chi cho các hoạt động như thuê xe chở sách, phục vụ khai giảng, gửi bài thi khảo sát theo chương trình dạy học mới VNEN...

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân

Theo nhận định của HĐND thị xã thì nguyên nhân khách quan dẫn đến những sai phạm trong thực hiện các khoản thu, chi ở các trường học là do cơ chế, chính sách trong thực hiện xã hội hóa chưa rõ ràng. Vì vậy, việc chăm lo đóng góp cho sự nghiệp giáo dục còn mang tính chất từ thiện, chưa tạo được sự chủ động trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp.

Công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung tuyên truyền chưa phù hợp, không thường xuyên và chưa đồng bộ nên nhận thức của một số bộ phận cán bộ, nhân dân về công tác xã hội hóa còn nhiều hạn chế. Hầu hết các trường đều thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Nguồn ngân sách hàng năm cấp cho các trường phục vụ việc dạy và học còn hạn chế. Nhiều khoản, các trường phải sử dụng nguồn kinh phí khác để chi trả như sửa chữa nhỏ trong trường học, tiền điện nước, các hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Về nguyên nhân chủ quan, theo nhận định của HĐND thị xã, sở dĩ dẫn đến sai phạm trong thu, chi là do các trường chưa có sự đầu tư thời gian phù hợp để tìm hiểu, cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về thực hiện thu, chi. Công tác lập dự toán, công khai minh bạch, lập báo cáo thu, chi các khoản tài trợ và kết quả thực hiện của các trường chưa đúng theo quy định của pháp luật, chưa phù hợp với thực tế của địa phương. Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã có nhiệm vụ thực hiện công tác tham mưu nhưng chưa thật sự kịp thời, sâu sát. Từ đó, các trường học huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh và các nhà tài trợ chưa đúng theo quy định của pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã Gia Nghĩa khóa III vừa qua, nhiều đại biểu cũng cho rằng, phần lớn phụ huynh, nhất là Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và nhà trường vẫn nhận thức chưa đúng và đủ về quy định thực hiện các khoản thu, chi đối với các khoản thu từ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Một bộ phận phụ huynh khác mặc dù biết rõ quy định, nhưng vẫn “cả nể” vì ngại đụng chạm khi có con còn theo học tại nhà trường.

Trước thực trạng còn nhiều sai phạm trong thực hiện thu, chi, HĐND thị xã Gia Nghĩa yêu cầu các đơn vị liên quan có kế hoạch rà soát và chấn chỉnh lại việc thu, chi ở các trường học. Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các trường học thực hiện thu, chi đúng quy định. Các trường cần phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch lâu dài về huy động và sử dụng hiệu quả các khoản đóng góp, nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Theo Baodaknong.org.vn

Bài viết khác