UNETEDU hợp tác chiến lược cùng Công ty Cổ phần May Thăng Long

UNETEDU - Sáng ngày 20/10, lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET (UNETEDU) và Công ty Cổ phần May Thăng Long (THALOGA) đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, THALOGA đã trở thành đối tác của Đề án Thẻ SCC (School Cash Card) và tham gia cung cấp đồng phục học sinh cho các trường tại 36 tỉnh, thành phố được triển khai Đề án như: Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Bà Trần Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị UNETEDU và đại diện THALOGA lắng nghe thuyết trình về Đề án Thẻ SCC.

Phát biểu tại lễ ký kết bà Trần Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị UNETEDU chia sẻ: Với slogan "Cam kết phát triển cộng đồng", UNETEDU luôn hướng tới lợi ích của cộng đồng trong từng dự án, sản phẩm, dịch vụ, nhằm đưa nền giáo dục của Việt Nam hội nhập với thế giới. Chính vì vậy, các nhà cung cấp được UNETEDU lựa chọn hết sức cẩn thận để đảm bảo mang lại chất lượng tốt nhất, trên tinh thần lấy lợi ích của các em học sinh làm trung tâm.

Kế hoạch triển khai dự án “Đồng phục học sinh” được chia làm hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Thực hiện thí điểm tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), Tp Vinh (Nghệ An). Sau đó sẽ thực hiện tại các tỉnh Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ninh, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… Tổng số trường thực hiện trong giai đoạn này là 7.000 trường.

+ Giai đoạn 2: Thực hiện rộng rãi tại 36 tỉnh và thành phố trên cả nước.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa UNETEDU và THALOGA diễn ra tại trụ sở của UNETEDU.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện của Công ty Cổ phần May Thăng Long đánh giá rất cao về tiềm năng, cũng như ý nghĩa xã hội lớn lao mà Đề án Thẻ mang lại cho ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. “THALOGA cam kết sẽ đồng hành cùng Đề án để mang đến cho học sinh những bộ đồng phục đảm bảo chất lượng với mức giá ưu đãi nhất”, đại diên THALOGA khẳng định.

Công ty Cổ phần May Thăng Long được thành lập ngày 08/05/1958 tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu; tháng 8/1965 được đổi thành Xí nghiệp may mặc xuất khẩu trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm - TOCONTAP, Bộ Ngoại thương. Năm 1979, được đổi tên thành Xí nghiệp may Thăng Long thuộc Liên hiệp xí nghiệp may - Bộ Công nghiệp nhẹ.

Tháng 3/1992 được đổi tên thành Công ty May Thăng Long theo quyết định số: 218/BCN-TCLC của Bộ công nghiệp nhẹ; trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tháng 10/2003 Công ty May Thăng Long được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần May Thăng Long, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51% theo quyết định số: 165/TCLĐ-BCN ngày 14/10/2003 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp và công ty hoạt động hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Tháng 12/2006 Công ty Cổ phần May Thăng Long thực hiện việc đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, để chuyển thành Công ty cổ phần May Thăng Long 100% vốn thuộc các cổ đông ngoài nhà nước.

BBT

Bài viết khác