Tuyển sinh 60 suất học bổng du học tại Lào năm 2015

UNETEDU - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức thông báo tuyển sinh đi học tại Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2015.

Theo đó, trong năm 2015 Chính phủ Lào  sẽ dành cho Việt Nam 60 chỉ tiêu học bổng đào tạo trình độ đại học, sau đại học thuộc các ngành ngôn ngữ - văn hóa, khoa học xã hội, chính trị tại Lào. Thời gian đào tạo 5 năm đối với chương trình đại học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Lào tại CHDCND Lào; 2 đến 3 năm đối với chương trình sau đại học; 1 năm đối với chương trình học tiếng Lào.

Bài viết khác