Tôi sẽ thanh toán chi phí qua thẻ như thế nào?

Câu hỏi: Được biết Đề án Thẻ SCC sẽ mang đến rất nhiều tiện ích cho phụ huynh trong việc thanh toán các khoản phí trong nhà trường... Vậy tôi sẽ thanh toán qua thẻ như thế nào? (Lê Mạnh Hùng, Đồng Nai)

Trả lời: Thẻ Thanh toán SCC dành cho phụ huynh là một thẻ ATM do ngân hàng đối tác của Đề án phát hành. Do vậy, các quý vị có thể sử dụng Thẻ thanh toán SCC như mọi thẻ ATM khác.

BBT

 

Bài viết khác