Tôi có được sử dụng khoản hỗ trợ tài chính cho các mục đích khác?

Hỏi: Khi tham gia mở thẻ thuộc Đề án SCC, các phụ huynh đều được hỗ trợ một khoản tài chính là 5 triệu đồng, vậy tôi có thể sử dụng số tiền đó vào các mục đích khác mà không phải là chi trả cho các chi phí giáo dục của con? (Đỗ Hoàng Việt, Quảng Ninh)

Khoản hỗ trợ tài chính 5 triệu đồng chỉ sử dụng cho mục đích giáo dục, phục vụ cho việc học tập của con cái quý vị tại trường. Ví dụ, khi đến kỳ đóng học phí nhưng các quý vị chưa có đủ để nộp thì quý vị có thể sử dụng khoản hỗ trợ tài chính này mà không phải trả lãi suất trong vòng 60 ngày. Trong trường hợp phụ huynh không có khả năng hoàn trả khoản ứng trước đó, phụ huynh được trả dần trong vòng 12 tháng với lãi suất áp dụng thấp hơn lãi suất cho vay thông thường.

Hình minh họa.

Còn nếu phụ huynh có nhu cầu vay tiền phục vụ một số mục đích khác như: Mua nhà, mua xe, đầu tư vào giáo dục cho con, phụ huynh có thể gửi yêu cầu đến Ban chỉ đạo Đề án để nhận được tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện.

BBT

Bài viết khác