Sinh viên cao đẳng chính quy cũng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

UNETEDU - Đây là nội dung quan trọng trong Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua chiều nay 19-6, với 100% ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trong một buổi tiễn công dân lên đường nhập ngũ. 

Theo đó, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định, các đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ gồm: Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo…

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa nhấn mạnh, việc quy định đối tượng sinh viên đại học chính quy và bổ sung thêm đối tượng sinh viên đang học cao đẳng thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là cần thiết vì đây là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Quy định này không những bảo đảm cho sinh viên vừa có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập cũng như bảo vệ Tổ quốc, phù hợp tình hình mới mà còn có thể khắc phục tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự.

Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận rất cao. 

Một điểm mới nữa trong Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) so với quy định hiện hành là kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân là sinh viên đại học, cao đẳng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, Điều 30 của Luật nêu, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; với sinh viên cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng.

Cũng theo Luật này, Bộ trưởng Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau: Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thời gian thực hiện nghĩa vụ được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016.

Theo ANTĐ

Bài viết khác