Thẻ SCC mang lại lợi ích gì cho xã hội và cơ quan quản lý giáo dục?

Hỏi: Xin hỏi Đề án Thẻ SCC SCC mang lại lợi ích gì cho xã hội và cơ quan quản lý giáo dục? (Trần Thu Trà, Đà Nẵng)

Trả lời: Mục tiêu của Đề án thẻ SCC (School Cash Card) là khởi tạo mối quan hệ thân thiện, bền vững giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội. Do đó, những lợi ích mà Đề án mang lại đối với xã hội và cơ quan quản lý Nhà nước là không nhỏ.

Thẻ học đường SCC giúp xây dựng một xã hội văn minh với mọi hoạt động đều minh bạch và có sự giải trình nhờ hệ thống Cổng thông tin công nghệ cao không bị ảnh hưởng bởi các tác động khác.

Mục tiêu của Đề án thẻ SCC (School Cash Card) là khởi tạo mối quan hệ thân thiện, bền vững giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội.

Trong thanh toán các giao dịch đều nằm dưới sự kiểm soát của ngân hàng. Nhờ đó, các ngân hàng có thể dễ dàng kiểm soát được mọi giao dịch. Tăng nhanh khối lượng chung chuyển, thanh toán trong nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Các sản phẩm do đối tác trong Đề án cung cấp luôn chất lượng hơn và chi phí luôn bằng hoặc thấp hơn hiện tại do đó tiết kiệm được chi phí, tạo nguồn lực tài chính cho xã hội.

Việc phát triển các dịch vụ khác của Thẻ học đường SCC còn giúp phát triển các dịch vụ công cộng, đuổi kịp sự phát triển của các nền giáo dục khác trên thế giới.

1. Lợi ích xã hội

Theo kế hoạch Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET (UNETEDU)  thành lập Quỹ xã hội SCC với mục đích phát triển cộng đồng về giáo dục từ sự đóng góp của các đối tác tham gia Đề án. UNETEDU sẽ thành lập Ban chỉ đạo gồm UBND tỉnh/TP, Sở GD - ĐT tỉnh/TP, đại diện nhà trường tham gia để quản lý, điều hành Quỹ phục vụ các lợi ích cộng đồng cho mục tiêu hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường, giáo viên và học sinh nghèo vượt khó.

2. Cơ quan quản lý giáo dục

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn sẽ có được công cụ quản lý hiện đại và văn minh thông qua Cổng thông tin SCC của UNETEDU, thông tin, báo cáo về chất lượng, số lượng học sinh, các thống kê về môn học được cập nhật liên tục… để có cái nhìn tổng quan về chất lượng giáo dục trên địa bàn quản lý. Tạo mối quan hệ thân thiện và tin cậy giữa nhà quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh...  Từ đó, góp phần tạo mối quan hệ thân thiện và tin cậy giữa nhà quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh.

BBT

Bài viết khác