Thẻ SCC giúp kiểm soát chi tiêu của con em như thế nào?

Câu hỏi: Xin hỏi khi tham gia vào Đề án Thẻ SCC, tôi sẽ kiểm soát chi tiêu của con em trong nhà trường như thế nào? (Ngô Quang Huy, Cần Thơ)

Trả lời: Khi phụ huynh tham gia vào Đề án Thẻ SCC, các khoản chi tiêu của con cái các quý vị tại trường như: Đồng phục, bảo hiểm, thực phẩm, học trực tuyến… sẽ được thông báo toàn bộ trên Cổng thông tin SCC.

Hình minh họa

Phụ huynh có thể truy cập vào Cổng qua các hình thức khác nhau như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc thông qua gói dịch vụ tin nhắn chủ động.

BBT

Bài viết khác