Muốn đăng ký mở thẻ tôi phải làm gì?

Hỏi: Để đăng ký mở thẻ theo Đề án Thẻ SCC, tôi phải làm gì? (Trần Minh Hà, Hải Phòng)

Trả lời: Theo quy trình, Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET (UNETEDU) sẽ phối hợp với ngân hàng phục vụ Đề án cung cấp mẫu đăng ký mở thẻ đến các trường. Nhà trường sẽ phát mẫu đăng ký cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Sau đó các đơn đăng ký sẽ được chuyển cho ngân hàng và UNET để phát hành thẻ.

BBT

Bài viết khác