Học phí ĐH Ngoại thương năm tới là 14,5 triệu đồng

UNETEDU - Mức thu học phí tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy năm 2015-2016 là 14,5 triệu đồng một sinh viên, năm 2016-2017 là 16 triệu đồng.

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án thí điểm cơ chế hoạt động của Đại học Ngoại thương giai đoạn 2015-2017. Theo đó, trường được chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, đổi mới hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, hướng mục tiêu chiến lược phát triển trường đến năm 2030 thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng, uy tín trong khu vực và thế giới.

Đại học Ngoại thương cũng được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó được quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội. Đối với ngành đào tạo mới không có trong Danh mục giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trường được quyết định mở nhưng phải báo cáo Bộ.

Trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Đại học Ngoại thương quyết định và chịu trách nhiệm về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng trường thông qua... 

Trường thu học phí ổn định theo kế hoạch. Cụ thể, mức thu học phí tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm 2015-2016 là 14,5 triệu đồng một sinh viên, năm 2016-2017 là 16 triệu đồng.

Đại học Ngoại thương được quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần; cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí tối đa nêu trên. Học phí đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo...

Đối với đối tượng đã nhập học trước ngày 2/6, Đại học Ngoại thương thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề kể từ ngày 2/6.

Theo VnExpress

Bài viết khác