Thẻ học đường SCC ra đời dựa trên những cơ sở pháp lý nào?

Hỏi: Khi đưa vào sử dụng Thẻ học đường SCC sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho phụ huynh, học sinh, nhà trường… Vậy xin hỏi đâu là cơ sở pháp lý của Thẻ học đường này? (Phạm Hùng Sơn, Đà Nẵng)

Trả lời: Thẻ học đường SCC là thẻ định danh học sinh được sử dụng như nền tảng thông tin để cung cấp dịch vụ đào tạo cũng như các dịch vụ liên quan đến học sinh, làm cơ sở cho phép phụ huynh học sinh thực hiện việc thanh toán các khoản học phí, phí trường học qua trung gian thanh toán và sử dụng các tiện ích cam kết của Đề án SCC. Thông qua đó, dòng tiền trở nên minh bạch nhờ hệ thống tài chính ngân hàng và được sự kiểm soát của các cơ quan quản lý giáo dục.

Thẻ học đường SCC

Cơ sở pháp lý của Thẻ học đường SCC

Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”

Quyết định số 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 12 năm 2011 về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2013 về thanh toán bằng tiền mặt.

Công văn số 8413/NHNN-TT của Ngân hàng nhà nước ngày 12 tháng 11 năm 2013 về việc đẩy mạnh thanh toán POS từ nay đến năm 2015.

BBT

Bài viết khác