Thẻ học đường SCC được sử dụng như thế nào?

Hỏi: Là một phụ huynh tôi rất quan tâm đến Thẻ học đường SCC, nhưng tôi chưa biết quy trình giao dịch qua thẻ được thực hiện như thế nào? (Trần Tuấn Minh, Cần Thơ)

Trả lời: Thẻ học đường SCC giúp khởi tạo và phát triển bền vững mối quan hệ thân thiện giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội; Xây dựng một xã hội văn minh với mọi hoạt động đều Minh bạch và có sự Giải trình, thông qua hệ thống Cổng thông tin công nghệ cao không bị ảnh hưởng bởi các tác động khác; Có công cụ để giải trình qua lại với các đối tượng liên quan tạo cộng đồng xã hội lành mạnh.

Đó là mục tiêu chính của Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET (UNETEDU) khi nghiên cứu và đưa ra Thẻ học đường SCC (School Cash Card).

Quy trình giao dịch thẻ SCC được tiến hành cụ thể như sau: 

 

BBT

Bài viết khác