Thẻ học đường SCC có được dùng để rút tiền không?

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Thẻ học đường SCC để rút tiền tại các cây ATM không? (Lê Thu Thủy - Quảng Ninh)

Trả lời: Thẻ học đường SCC là thẻ dành cho học sinh chỉ có tính năng ghi danh, lưu trữ thông tin. Học sinh sẽ sử dụng thẻ này để điểm danh và dùng để tham gia các khóa học trực tuyến của Đề án thông qua cổng thông tin SCC.

Còn phụ huynh sẽ sử dụng Thẻ thanh toán SCC như một thẻ ATM (ngân hàng) thông thường.

BBT

Bài viết khác