Hà Giang: Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học

UNETEDU - Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, từ ngày 20/3 đến ngày 25/3/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang tham mưu cho Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành ATTP tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể trong các trường học mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể trong trường học; phát hiện và cảnh báo mối nguy cơ mất ATTP; xử lý những trường hợp vi phạm về điều kiện bảo đảm ATTP;tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các bếp ăn tập thể trong tường học nhằm góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Đoàn kiểm tra lưu mẫu  tại bếp ăn tập thể của Trường Mầm non

 Nội dung kiểm tra chú trọng vào các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người như: Việc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý, giấy xác nhận kiến thức ATTP; giấy chứng nhận sức khỏe đối với người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm; nhãn hàng hóa thực phẩm phục vụ cho chế biến thực phẩm; nguồn nước, nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm; bếp ăn bố trí sắp xếp theo nguyên tắc một chiều; quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; hồ sơ kiểm thực 3 bước, việc lưu mẫu thức ăn của cơ sở và các nội dung khác có liên quan... Bước đầu ghi nhận một số cơ sở bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATTP như: Thực hiện khám sức khỏe định kỳ đối với người quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm, có trang bị găng tay sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; có đầy đủ sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ tự kiểm thực 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế; quy trình bảo quản nguyên liệu, sơ chế thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

 Tuy nhiên, qua kiểm tra bước đầu một số bếp ăn trường học về cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo yêu cầu như: diện tích khu sơ chế và chế biến còn chất hẹp, chưa đảm bảo theo nguyên tắc một chiều; hồ sơ sổ sách ghi chép chưa được cập nhật chi tiết rõ ràng; dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải chưa được bảo đảm... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường, y tế trường học cần quan tâm thường xuyên hàng ngày thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP, nhằm hạn chế thấp nhất mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại các trường học. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2017 sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các bếp ăn tập thể trên địa bàn các huyện trong toàn tỉnh.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang

Bài viết khác