GV tiểu học không được nêu tên học sinh có khuyết điểm trước lớp

UNETEDU - Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều yêu cầu về các hành vi giáo viên không được làm.

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học, thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT cho phù hợp với các quy định mới về giáo dục tiểu học.

Các nội dung được sửa đổi liên quan đến: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học.

Một trong các nội dung được chú ý là các hành vi giáo viên không được làm. Theo đó, giáo viên không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp; Xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam; dạy sai nội dung, kiến thức.

Giáo viên không được nêu tên học sinh có khuyết điểm trước lớp.
Giáo viên không được nêu tên học sinh có khuyết điểm trước lớp.

Cố ý đánh giá sai chất lượng giáo dục của học sinh; ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.

Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Trong việc khen thưởng, kỷ luật: Học sinh có tiến bộ vượt bậc, có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lí giáo dục khen thưởng theo hình thức khen trước lớp, khen trước toàn trường, tặng giấy khen.

Đối với học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, giáo viên không được công bố tên học sinh trước cả lớp và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp sau:

Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; Thông báo với gia đình nhằm giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Dự thảo thông tư mới cũng yêu cầu, học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, lớp phó hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản học sinh do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.

Mỗi lớp học chia thành các tổ hoặc ban hoặc nhóm học sinh. Mỗi tổ ban, nhóm có tổ trưởng, tổ phó hoặc trưởng ban, phó ban, nhóm trưởng, thư ký do học sinh trong tổ, ban, nhóm bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học.

Theo Dân trí

 

Bài viết khác