Giới thiệu Đề án SCC

UNETEDU - Nhằm thực hiện được các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về cải cách giáo dục, xã hội hóa giáo dục, tăng tính tự chủ tài chính trong nhà trường cũng như tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học Unet (Unet Edu) đã lập Đề án Thẻ học đường (School Cash Card - còn gọi là Đề án SCC).

Thẻ SCC (School Cash Card)

Để thực hiện Đề án này, Unet Edu phối hợp chặt chẽ với các chủ thể như nhà trường, phụ huynh, học sinh, nhà cung cấp, nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia giáo dục cùng tham gia triển khai; qua đó hướng tới một môi trường giáo dục hiện đại, văn minh với chất lượng cao.

Về bản chất, Đề án SCC thực hiện áp dụng công nghệ cao vào quản lý tài chính, dạy và học trong nhà trường. Mục tiêu trước tiên của Đề án nhằm chuyển toàn bộ hoạt động thanh toán, thu chi của nhà trường – đặc biệt là giữa phụ huynh và nhà trường -  từ thủ công, sử dụng tiền mặt là chủ yếu như hiện nay sang thanh toán chuyển khoản thông qua các tài khoản tại Ngân hàng phục vụ Đề án. Khi tham gia,  phụ huynh có thể ở mọi lúc, mọi nơi, sử dụng máy tính bàn, máy tính bảng hay mọi loại điện thoại đều có thể thông qua cổng thanh toán để theo dõi tình hình học của con, nắm được các khoản phải thu cũng như thực hiện thanh toán cho nhà trường mà không phải đến tận nơi như hiện nay.

Mục tiêu tiếp theo của Đề án là tạo ra một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các nhà cung ứng lớn, có tiềm lực mạnh, uy tín cao để cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, giá thành hạ cho nhà trường. Với sự đồng thuận tham gia, đóng góp ý kiến, theo dõi chất lượng liên tục 24/24 giờ của nhà trường, phụ huynh, các nhà quản lý giáo dục v.v…thì các sản phẩm dịch vụ cung ứng cho nhà trường luôn đạt tiêu chuẩn cao với chi phí hợp lý nhất.

Ngoài ra, Đề án cũng hướng tới việc cung cấp hàng loạt các dịch vụ tiện ích hiện đại khác như: học trực tuyến, call/contact center, mạng xã hội giáo dục, y tế online v.v… để cung cấp môi trường học tập, giao tiếp văn minh, hiện đại trong nhà trường.

Để đạt được các mục tiêu nói trên một cách toàn diện, Đề án Thẻ học đường SCC sẽ được chia ra 10 Dự án nhỏ để thực hiện theo từng lộ trình vững chắc, đó là:

- Dự án Cổng thông tin SCC- môi trường kết nối các đối tượng của Đề án;

- Dự án Cổng Giáo dục Academy- môi trường học tập trực tuyến, hiệu quả và cập nhật với kiến thức thế giới – hướng tới mục tiêu “Học suốt đời”.

- Dự án Lớp học thông minh- môi trường học tập hiện đại, tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới;

- Dự án Thẻ thanh toán và Tín dụng Học đường- cung cấp công cụ thanh toán hiện đại, dịch vụ tín dụng ưu đãi dành riêng cho giáo dục.

- Dự án Mạng xã hội học đường- cung cấp môi trường trao đổi thân thiện, trong sáng giữa Nhà trường, Phụ huynh và Học sinh.

- Dự án Nước sạch học đường- cung cấp cho học sinh nguồn nước bảo đảm vệ sinh, được kiểm soát chặt chẽ;

- Dự án Đồng phục học đường- cung cấp cho học sinh đồng phục với chất lượng cao nhất từ các doanh nghiệp may mặc hàng đầu Việt Nam;

- Dự án Thức ăn học đường- cung cấp cho học sinh xuất ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng nhu cầu dinh dưỡng và phù hợp với từng cá nhân;

- Dự án Bảo hiểm học đường – cung cấp các gói bảo hiểm ưu đãi cho học sinh: bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm du học,…

- Dự án Y tế học đường – cung cấp giải pháp y tế toàn diện và xuyên suốt cho học sinh

Hiện nay, Đ án SCC đã được cho phép trin khai ti 7 tnh/thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Đng Nai, Cn Thơ, Đà Nng. Bước đầu tiên, Đề án đang được thực hiện tại Hà Nội, Đồng Nai và đã thu được nhng kết qu kh quan.

BBT