Điều kiện để học sinh được tham gia học online?

Hỏi: Khi phụ huynh tham gia Đề án Thẻ, cần có điều kiện gì đề học sinh được tham gia học online? (Lê Thủy Tiên- Đà Nẵng)

Trả lời: Khi tham gia Đề án Thẻ SCC phụ huynh sẽ được phát phiếu đăng ký sử dụng các dịch vụ của Đề án, trong đó có dịch vụ học trực tuyến cho con em mình.

\

Hình minh họa.

Sau đó, học sinh có thể đăng ký học online từng môn học qua Cổng thông tin SCC của Đề án. 

BBT

Bài viết khác