Con tôi có được mang máy tính bảng về nhà không?

Hỏi: Khi phụ huynh tham gia Đề án Thẻ SCC, các con có được mang mày tính bảng về nhà hay không và điều kiện để được mang máy tính về nhà là gì? (Vũ Thanh Hải- Cần Thơ)

Trả lời: Theo Đề án Thẻ SCC, máy tính bảng được phát cho các em học tại lớp học, hết tiết học giáo viên thu lại máy tính và bảo quản tại trường.

Hình minh họa.

Còn điều kiện để học sinh được mang máy tính bảng về nhà khi có nhu cầu đó là tài khoản của phụ huynh học sinh tại Ngân hàng trong Đề án có số dư tối thiểu là 5 triệu (năm triệu đồng) trong suốt thời gian học sinh mang máy tính về nhà.  

BBT

Bài viết khác