Chính sách mới về chuyển nhượng ô tô ngoại giao

UNETEDU - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về chính sách thuế áp dụng đối với chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao.

Hình minh họa.

Theo đó, đối với xe cá nhân tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực, nay cá nhân đã về nước, có ủy quyền cho cơ quan ngoại giao đại diện bảo quản mà chưa thực hiện thu hồi đăng ký, biển số thì cơ quan đại diện phải thực hiện xóa sổ đăng ký, lưu hành. Sau đó, cơ quan đại diện cung cấp danh sách cho Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao để thực hiện làm thủ tục chuyển nhượng. Cơ quan hải quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển nhượng (làm thủ tục thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt... ) những trường hợp thuộc danh sách do các cơ quan đại diện cung cấp.

Theo Tiền Phong

Bài viết khác