40 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo ngành nông, lâm, ngư năm 2016

UNETEDU - Thủ tướng vừa quyết định hỗ trợ đào tạo các ngành nông, lâm, ngư. Mức thu học phí tối đa đối với sinh viên những ngành này chỉ bằng 50% so với sinh viên ngành khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017, có hiệu lực từ ngày 17/6.

Theo quyết định, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; về tổ chức bộ máy và nhân sự; về tài chính; về chính sách học bổng, học phí; về đầu tư, mua sắm... 

Học viện phải tính toán và công khai học phí của từng nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo trước khi tuyển sinh, đảm bảo mức thu học phí bình quân không quá mức thu tối đa. Riêng các ngành nông, lâm, ngư sẽ được nhà nước hỗ trợ đào tạo nên mức thu tối đa đối với sinh viên chưa bằng 50% so với sinh viên ngành khác. 

Mức kinh phí hỗ trợ cho sinh viên ngành nông, lâm, ngư sẽ được Nhà nước bù cho Học viện trong thời gian thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động năm 2016 là 40 tỷ đồng, năm 2017 là 32 tỷ đồng. 

hp-8835-1434594506.jpg

Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần, cao đẳng bằng 0,8 lần, trung cấp bằng 0,7 lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên. Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Học viện cũng thực hiện chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho sinh viên học tập xuất sắc và sinh viên là đối tượng chính sách.

Theo VnExpress

Bài viết khác