Bắc Giang

11/01/2016 - 08:54
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, hiện số lượng giáo viên cấp tiểu học còn thiếu nhiều so với yêu cầu triển khai dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.
11/01/2016 - 08:54
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, hiện số lượng giáo viên cấp tiểu học còn thiếu nhiều so với yêu cầu triển khai dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.
11/01/2016 - 08:54
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, hiện số lượng giáo viên cấp tiểu học còn thiếu nhiều so với yêu cầu triển khai dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.
11/01/2016 - 08:54
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, hiện số lượng giáo viên cấp tiểu học còn thiếu nhiều so với yêu cầu triển khai dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.
21/12/2015 - 09:31
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân năm 2016.
21/12/2015 - 09:31
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân năm 2016.