Bà Rịa - Vũng Tàu

21/03/2016 - 13:49
UNETEDU - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban vừa công bố xin ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai nhân rộng và đánh giá công nhận các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
09/12/2015 - 17:36
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bộ tiêu chí thi đua các trường THPT. Bộ tiêu chí thi đua là căn cứ đánh giá xếp hạng thi đua hàng năm đối với các trường THPT trên địa bàn.
09/12/2015 - 17:36
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bộ tiêu chí thi đua các trường THPT. Bộ tiêu chí thi đua là căn cứ đánh giá xếp hạng thi đua hàng năm đối với các trường THPT trên địa bàn.
09/12/2015 - 17:36
UNETEDU - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bộ tiêu chí thi đua các trường THPT. Bộ tiêu chí thi đua là căn cứ đánh giá xếp hạng thi đua hàng năm đối với các trường THPT trên địa bàn.